Dokumenty potrebné na uskutočnenie výberu

Aby sme mohli spracovať vašu žiadosť o uskutočnenie výberu, na schválenie prevodu peňažných prostriedkov potrebujeme jeden alebo viacero vašich osobných dokumentov.

V záujme zaistenia čo najrýchlejšieho uskutočnenia výberu a zabránenia oneskoreniam vás prosíme o presné nahratie správnych dokumentov. Môžete to urobiť niekoľkými rýchlymi a jednoduchými krokmi.

Čo od vás potrebujeme:


Doklad totožnosti

Prijateľné dokumenty zahŕňajú:

pas

vodičský preukaz

občiansky preukaz (vydaný štátom)

Váš doklad totožnosti musí:

 • byť farebný
 • byť platný
 • obsahovať jasnú fotografiu
 • obsahovať podpis
 • byť úplný bez orezaných okrajov
id

Overenie adresy

Prijateľné dokumenty zahŕňajú:

faktúra za služby (za plyn, vodu, elektrinu)

výpis z bankového účtu

Váš dokument na overenie adresy musí:

 • byť farebný
 • byť vydaný na vaše meno
 • obsahovať vašu adresu
 • byť vydaný v priebehu posledných 3 mesiacov
id

Kreditná karta

Ak sa rozhodnete uskutočniť vklad kreditnou kartou, vyžadujeme kópiu karty, ktorú ste použili pred nasledujúcim výberom. Tento krok je potrebné vykonať len raz na každú použitú kreditnú kartu. Ak budete pokračovať v používaní presne rovnakej karty, tento krok už nebudete musieť opakovať.

Poskytnite nám nasledujúce kópie:

Predná strana karty

 • musí byť farebná
 • Musia byť viditeľné len prvé 4 číslice a posledné 4 číslice karty
 • Zakryte 8 stredných číslic čísla karty.

Zadná strana karty

 • musí byť farebná
 • zakryte kód CVV2 (3-miestny kód na zadnej strane karty)
 • Musia byť viditeľné posledné 4 číslice karty
 • pás s podpisom musí byť viditeľný
id

Postup na odoslanie dokumentov je jednoduchý a treba ho vykonať len raz. Jednoducho ich nahrajte cez peňaženku. Nahrať ďalšie dokumenty je potrebné len v prípade, že ste použili novú kreditnú kartu, nový spôsob platby alebo zmenili akékoľvek osobné údaje (napr. adresu, meno atď.) Môžete uskutočniť výber!

Follow Us on facebook

Highest Jackpots

Latest Winners

won
won
won
won
won